Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Žalmy z "Řádu jednoty" od Mrtvého moře - 1. díl

5. 8. 2016

Žalmy z "Řádu jednoty" od Mrtvého moře - díl 1.

V letním období máme trošku více času na to, udělat si volnou chvilku nejen na své milé blízké, ale také na sebe a na svůj duchovní svět. Proto jsem se rozhodla v tento čas zahájit minisérii, která bude náležet zmínce o žalmech, které byly nalezeny v jeskyních u Ain Fašcha blízko Jericha. Přesněji řečeno žalmy patří do celého literárního díla tzv. "Řádu jednoty", což je název svitku (nedochoval se v jednolitém neporušeném stavu), který byl dlouhý celkem 186 cm a vysoký průměrně 24 cm.

Autoři tohoto svitku byli z essejského okruhu židů a uvedený text je příručkou tohoto specifického řádu. Uveřejněná první část Řádu jednoty je jakýmsi chvalozpěvem nad spravedlností a svatostí Boží. Jak je známo v Tanaku (hebrejská Bible, v křesťanství Stará smlouva či zákon), platí teologie odplaty, zatímco v křesťanství jde o teologii milosti. Protože je text judaistický, je zde patrný akcent na hodnocení a soud Hospodina vůči kvalitám člověka a také je zde patrná silná lidská bázeň před Hospodinem.

Domnívám se, že pro letní chvilky určené k rozjímání a přemýšlení například i o víře a o svém postoji k Bohu, si můžeme zpestřit i těmito starými judistickými žalmy:

Budu zpívat se znalostí,
a všechno mé hraní je k slávě Boží,
a znění harfy k ozdobě jeho svatosti,
i flétnu svých rtů pozvednu měřítkem soudu jeho.

S příchodem dne i noci jdu do Smlouvy Boží,
a s odchodem jitra i večera říkám příkazy jeho.
Tak jak ony jsou, kladu si meze, abych se neodvracel.

Jeho soud budu dokazovat, podle své změtenosti,
a můj přestupek je před mýma očima, podle zákona svobody.

Ale Bohu řeknu: Spravedlnost má,
a nejvyššímu: Strůjce mé spásy,
pramen poznání a sídlo svatosti,

vyvýšenost slávy a moc nade vším,
k okrase věčné.

Dávám přednost tomu, čemu mne vyučuje,
a jsem spokojen, jak mne soudí.
Na počátku, když vysílám své ruce a nohy (k práci),
žehnám jeho jméno;
na počátku vcházení i vycházení, sedání i vstávání,
i při uléhání na lože mu jásám.
A budu jej žehnat povznesením slibů, jež vyjdou z mých rtů,
více než hranici obětní jak činí lidé.

A dříve než pozvednu ruku, abych za sebe jako oběť
zpopelnil úrodu země,
byť pod mocí strachu a děsu,
a v místě úzkosti s pustotou,
budu jej žehnat, za divy velebit,
jeho moci se klanět,
na jeho přízeň se spoléhat po všechen čas.
Vím, že v jeho ruce je soud nade vším živým,
a pravda všech jeho činů.
Za to, že uvolnil sevřenost, budu jej slavit,
a spolu budu jásat v jeho spáse.

 


Použitá literatura:

SEGERT, S. Žalmy z "Řádu jednoty" od Mrtvého moře. Křesťanská Revue. 1952, Roč.XIX, č.3-4, s. 76-78.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář