Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Slovo farářky Jany Skořepové - Noc kostelů 2016

17. 6. 2016

Noc kostelů

Noc kostelů v roce 2016 má být pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkávání, ke společnému objevování křesťanské tradice, projevem kreativity a důvěry v život lidí, kteří plnili kostely a chrámy s láskou, velkým finančním přispíváním i vlastní fyzickou pomocí je stavěli a zdobili. Má být i projevem radosti ve vztahu k těm, kteří je dodnes navštěvují, kteří potřebují žít životem křesťana, kteří potřebují Ježíše Krista ve svých životech, kteří se chtějí podílet o svoji víru a o svoje osobní obdarovávání, o svoje dovednosti, nadání, ochotu pomoci.

Otevřít kostel – sbor, to znamená otevřít jakoby knihu historie shromažďování v něm, ale i oživení nás lidí. Život křesťana se neobejde bez víry. Víra pro něho však není jen slovo obsažené v Bibli, ale musí se stát v jeho životě i skutkem – činem. Každý člověk se má rozhodnout, co je pro něho v životě důležité – co je nejdůležitější – čemu dát přednost právě třeba nyní.

Kostel je místem, který tvoří orientační bod ve městě při putování krajem. Měl by být orientačním bodem i v našich lidských životech! Zvýšením informovanosti široké veřejnosti o životě a práci jednotlivých církví – jejich kostelů, které svojí historií, uměleckým ztvárněním, ale i současným životem vytvářejí důležitá centra duchovního života a kultury jednotlivých měst regionu je jistě potřebné. Je jistě potřebné i blíže poznat něco z křesťanství, které jako náboženství definuje podobu skutečnosti a podobu pravdy. Zapřemýšlejme o svých životech – jakým způsobem je žijeme.

Když Kraličtí bratři překládali Bibli sv. a psali své poznámky k ní, připojili tato slova: „Nic horšího na světě mezi lidmi není, jako když jeden každý jen svoji vůli následuje.“

Kostely jsou prostředím, v nichž se shromažďujeme, abychom oživovali církev, ale vlastně abychom oživovali každý sám sebe. S narůstajícími životními zkušenostmi nechť se člověk blíží k biblickému sebehodnocení. Vnější věci v našich životech jsou pro nás jistě důležité, cenné jsou ale i hodnoty duchovní. Přispívají k čistotě a řádu.

Noc otevřených kostelů je již několikaletá záležitost, ekumenická, konaná v evropských zemích. Náhodné osvícení vídeňského kostela před pár roky přivedlo do něho mnoho nočních návštěvníků. Dobré věci se samy šíří. Jsme rádi, že i my v naší Církvi československé husitské se můžeme zapojit v tomto letošním roce do takového přiblížení, nasvícení, společného setkání v kruhu těch, kteří byli rovněž osloveni.

Preambulí Ústavy Církve československé husitské uzavírám toto zamyšlení: „Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým jak se nám zachoval v Písmu sv. a v podání starokřesťanském, našemu národu pak je zachován hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.“

Církev československá husitská je otevřena všem hledajícím. Kostel Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách oslaví letos 80. let od svého postavení a otevření. S výročím 800 let založení našeho města Příbram chceme i my důstojně vzpomenout tohoto výročí společným setkáním při Noci otevřených kostelů 10.6.2016 v našem městě. Nechť otevře dveře k seznámení se a poznání života církve dnešní doby.